Yttre miljö Arbetsmiljö Farligt Gods


2018

Den 1/9 2018 ändras reglerna för prov när det gäller ADR - förarutbildning.

Proven kommer då att genomföras på trafikverkets provstationer i stället för hos utbildaren.


Jag utbildar i ADR Styckegods (grund), klass 1 (explosivt),

tank och förenklad ADR (så kallad ADR 1.3)


Endast på beställning (minst 5 personer)!