Yttre miljö Arbetsmiljö Farligt Gods


2017

På plats i Hoting, lokal Folkets Hus.

Jag utbildar i ADR Styckegods (grund), klass 1 (explosivt),

tank och ADR 1.3 förenklad ADR.NOVEMBER 2017

16-17/11 (to/fr)  STYCKEGODS Rep (17/11 em explosivt)


NYBÖRJARKURESER ENDAST PÅ BESTÄLLNING!

ADR-utbildning övriga berörda (ADR 1.3) ring eller maila för besked/beställning/offert !!!!!!!