Yttre miljö Arbetsmiljö Farligt Gods


2018MSB har flyttat på datumet för när proven skall börja göras vid trafikverkets provstationer tll den 1 mars 2019 när det gäller ADR - förarutbildning.


Proven kommer då att genomföras på trafikverkets provstationer i stället för hos utbildaren.


Jag utbildar i ADR Styckegods (grund), klass 1 (explosivt),

tank och förenklad ADR (så kallad ADR 1.3)

Endast på beställning (minst 5 personer)!