Yttre miljö Arbetsmiljö Farligt Gods

 Säkerhetsrådgivare för Farligt gods

Senior säkerhetsrådgivare ADR-S med certifikat till 2020.


Jag tar inga nya kunder, beräknar att pensionera mig 2020.


    Farligt gods