Yttre miljö Arbetsmiljö Farligt Gods

 Säkerhetsrådgivare för Farligt gods

Senior säkerhetsrådgivare ADR-S med certifikat till 2020.

Den som bedriver verksamhet där det ingår att utföra transporter eller att vara avsändare av farligt gods, måste enligt lag ha minst en säkerhetsrådgivare. Säkerhetsrådgivaren skall vara certifierad av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap.

Säkerhetsrådgivaren kan vara en av företagets egna anställda eller en utomstående rådgivare/konsult. Det finns fördelar och nackdelar i båda systemen.

Det finns undantag för den som transporterar undantagna mängder.

ADR Sakrad jobbar på helårskontrakt, rådgivning och telefonsupport är en viktigt del i vår verksamhet.


    Farligt gods