Yttre miljö Arbetsmiljö Farligt Gods

Välkommen till ADR Sakrad

Jag kommer att på sikt avsluta hemsidan och avsluta firman under 2020 och börja ett liv som pensionär.


Jag kommer att bibehålla min kompetens ett bra tag till, så att mina kunder i lugn och ro kan hitta en kompetent ersättare!

 

  

  

 

              

Förbud för transport av farligt gods på väg:

https://nvdb2012.trafikverket.se/Setransportnatverket 

välj sedan i rutan till höger  TRAFIKREGLER och i rutan under INSKR FARLIGT GODS!